lördag 15 juni 2013

Ljungskiledagen

Idag har det varit fullt upp från tidiga morgon till långt in på eftermiddagen. Solveig har varit marknadsknalleoch jag har varit behjälplig med iordningsställandet.

Efteråt räknade vi bara pengar.

torsdag 6 juni 2013

Nationaldagen

Nationaldagen firas till minne av dagen då Gustav Vasa valdes till kung i Sverige 1523 och Sverige blev ett självständigt land. Så här ser det ut hemma hos oss 490 år senare.